CMS Schoonmaak B.V.
Florijnweg 7a
6883 JN Velp
tel. 026-3628558
info@cms-schoonmaak.nl

Dakgoten reiniging

Het regelmatig reinigen van dakgoten en hemelwaterafvoeren is van groot belang voor het behoud van uw onroerend goed. Denk hierbij ook aan de risico’s die kunnen ontstaan op platte daken bij verstopte afvoeren. De vervuiling door bladeren en naalden van bomen, nestmateriaal en mossen kan, afhankelijk van de ligging, in een jaar tijd al tot verstopping van de waterafvoer leiden, waardoor goten en daken kunnen overlopen.

De werkzaamheden omvatten:

  • het uitscheppen, uitvegen en strak navegen van de dakgoten
  • het verwijderen van aangekoekt vuil zoals mos en verharde modder
  • het reinigen van rooster en afvoeren
  • het afvoeren van het vuil naar een erkende vuilstortplaats
  • het verzorgen van rapportage over vervuiling en technische staat van goot en plat dak

De actuele planning voor het reinigen van dakgoten is hier te vinden.